معرفی گلها و گیاهان و نحوه نگهداری آنها و دانستنی های باغبانی

گندمی

نام فارسی: گندمی
نام علمی: Chlorophytum comosum
نام خانوا…
فروردین ۲۹, ۱۳۹۴/توسط آزاد

گل جاروب – سرو تابستانی

نام فارسی: گل جاروب – سرو تابستانی
نام علمی: Kochia scoparia  /  Bass…
فروردین ۲۹, ۱۳۹۴/توسط آزاد

دراسنا پرچمی

نام فارسی: خون سیاوشان – دراسنا پرچمی
نام علمی: Dracaena marginata
نام خان…
فروردین ۲۹, ۱۳۹۴/توسط آزاد

داودی

نام فارسی: داودی
نام علمی:  Chrysanthemum morifolium
نام خان…
فروردین ۲۹, ۱۳۹۴/توسط آزاد

آرالیا

نام فارسی: آرالیا
نام علمی: Aralia Japonica
نام خانواده: Araliaceae
نا…
بهمن ۲۱, ۱۳۹۳/توسط آزاد

تاج الملوک

نام فارسی: تاج الملوک
نام علمی: Aquilegia vulgaris
نام خانواده: …
بهمن ۲۱, ۱۳۹۳/توسط آزاد

آپتنیا – ناز یخی

نام فارسی: آپتنیا - ناز یخی
نام علمی: Aptenia cordifolia
نام خان…
بهمن ۲۱, ۱۳۹۳/توسط آزاد

گل میمون

نام فارسی: گل میمون
نام علمی: Antirrhinum majus
نام خانواده: P…
بهمن ۱۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

آنتوریوم

نام فارسی: آنتوریوم
نام علمی: Anthurium andraeanum
نام خانواد…
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳/توسط آزاد

آگاو – خنجری

نام فارسی: آگاو - خنجری
نام علمی: Agave americana
نام خانواده:…
بهمن ۱۵, ۱۳۹۳/توسط آزاد

تاج خروس – زلف عروس

نام فارسي: تاج خروس – زلف عروس
نام علمي: Amaranthus Caudatus
بهمن ۱۴, ۱۳۹۳/توسط آزاد

گل ختمی- ختمی زینتی

نام فارسي: گل ختمي- ختمي زينتي
نام علمي: Alcea rosea
نام خا…
بهمن ۱۴, ۱۳۹۳/توسط آزاد

آهار

نام فارسي: آهار
نام علمي:  Zinnia elegans
خانواده: Asteraceae
نام انگليسي: Z…
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

شیپوری

نام فارسي: شیپوری
نام علمي:  Zantedeschia aethiopica
خانواده: …
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

یوکا – زنگوله ای

نام فارسي: یوکا - زنگوله ای
نام علمي:  Yucca elephantipes
خانوا…
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

ویگلا

نام فارسي: ویگلا
نام علمي:  Weigela florida
خانواده: Caprifuliaceae
نام انگليسي…
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

بداغ – ویبورنوم

نام فارسي: بداغ- ویبورنوم
نام علمي:  Viburnum opulus
خانواده:…
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد

خرگوشک – گل ماهور

نام فارسي: خرگوشک- گل ماهور
نام علمي:  Verbascum bombyciferum
خا…
آذر ۲۸, ۱۳۹۳/توسط آزاد
بارگذاری موارد بیشتر