معرفی گلها و گیاهان و نحوه نگهداری آنها و دانستنی های باغبانی

گندمی

نام فارسی: گندمی
نام علمی: Chlorophytum comosum
نام خانوا…
آوریل 18, 2015/توسط آزاد

گل جاروب – سرو تابستانی

نام فارسی: گل جاروب – سرو تابستانی
نام علمی: Kochia scoparia  /  Bass…
آوریل 18, 2015/توسط آزاد

دراسنا پرچمی

نام فارسی: خون سیاوشان – دراسنا پرچمی
نام علمی: Dracaena marginata
نام خان…
آوریل 18, 2015/توسط آزاد

داودی

نام فارسی: داودی
نام علمی:  Chrysanthemum morifolium
نام خان…
آوریل 18, 2015/توسط آزاد

آرالیا

نام فارسی: آرالیا
نام علمی: Aralia Japonica
نام خانواده: Araliaceae
نا…
فوریه 10, 2015/توسط آزاد

تاج الملوک

نام فارسی: تاج الملوک
نام علمی: Aquilegia vulgaris
نام خانواده: …
فوریه 10, 2015/توسط آزاد

آپتنیا – ناز یخی

نام فارسی: آپتنیا - ناز یخی
نام علمی: Aptenia cordifolia
نام خان…
فوریه 10, 2015/توسط آزاد

گل میمون

نام فارسی: گل میمون
نام علمی: Antirrhinum majus
نام خانواده: P…
فوریه 7, 2015/توسط آزاد

آنتوریوم

نام فارسی: آنتوریوم
نام علمی: Anthurium andraeanum
نام خانواد…
فوریه 6, 2015/توسط آزاد

آگاو – خنجری

نام فارسی: آگاو - خنجری
نام علمی: Agave americana
نام خانواده:…
فوریه 4, 2015/توسط آزاد

تاج خروس – زلف عروس

نام فارسي: تاج خروس – زلف عروس
نام علمي: Amaranthus Caudatus
فوریه 3, 2015/توسط آزاد

گل ختمي- ختمي زينتي

نام فارسي: گل ختمي- ختمي زينتي
نام علمي: Alcea rosea
نام خا…
فوریه 3, 2015/توسط آزاد

آهار

نام فارسي: آهار
نام علمي:  Zinnia elegans
خانواده: Asteraceae
نام انگليسي: Z…
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد

شیپوری

نام فارسي: شیپوری
نام علمي:  Zantedeschia aethiopica
خانواده: …
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد

یوکا – زنگوله ای

نام فارسي: یوکا - زنگوله ای
نام علمي:  Yucca elephantipes
خانوا…
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد

ویگلا

نام فارسي: ویگلا
نام علمي:  Weigela florida
خانواده: Caprifuliaceae
نام انگليسي…
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد

بداغ – ویبورنوم

نام فارسي: بداغ- ویبورنوم
نام علمي:  Viburnum opulus
خانواده:…
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد

خرگوشک – گل ماهور

نام فارسي: خرگوشک- گل ماهور
نام علمي:  Verbascum bombyciferum
خا…
دسامبر 19, 2014/توسط آزاد
بارگذاری موارد بیشتر