آهار

نام فارسي: آهار

نام علمي:  Zinnia elegans

خانواده: Asteraceae

نام انگليسي: Zinnia

منشاء: آمریکای مرکزی

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 50 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اواخر بهار تا اواخر پاییز

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با کاشت بذر تکثیر می یابد. اوایل بهار بذر را در گلخانه کشت نموده و نشا را به زمین اصلی منتقل نمایید. از آنجا که نشاکاری این گیاه مشکل است بهتر است بذر را مستقیما در زمین اصلی کشت کنید.

نكات پرورشي: گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می  دهند؛ بهتر است در طول تابستان هر 14 روز یک بار با کود کامل تغذیه شود؛ هنگام خرید نشا، گیاهانی را انتخاب کنید که هنوز غنچه ندارند؛ با حذف جوانه اصلی،‌گیاه گل بیشتری می دهد؛ گل های پژمرده را حتما حذف کنید.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

شیپوری

نام فارسي: شیپوری

نام علمي:  Zantedeschia aethiopica

خانواده: Araceae

نام انگليسي: Calla Lily

منشاء: آفریقای جنوبی

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 80 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: زمستان و تابستان

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: انواع سفید رنگ با تقسیم ریزوم تکثیر می یابد وانواع رنگی آن را می توان با کاشت بذر زیاد نمود ریزوم ها را غالبا در اواخر تابستان و اوایل پاییز کشت می کنند و 2 تا 3 ریزوم را در یک گلدان قرار می دهند.

نكات پرورشي: گل های معطر و برگ ها بخش زینتی گیاه راتشکیل می دهند ؛ از اواسط تابستان تا اواسط زمستان نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ انواع سفید در زمستان شکوفا شده و انواع رنگی در تابستان بخش هایی از گیاه سمی می باشد؛ به عنوان گیاه شاخه بریده استفاده زیادی دارد.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود

یوکا – زنگوله ای

نام فارسي: یوکا – زنگوله ای

نام علمي:  Yucca elephantipes

خانواده: Agavaceae

نام انگليسي: Spineless Yucca

منشاء: آمریکای جنوبی

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 100 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك لیمونی  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اوایل تا اواخر زمستان

آبياري: خاك  خشک تا مرطوب

روش تكثير: این گیاه با کاشت بذر، کاشت پاجوش و قلمه گیری تکثیر می یابد، پاجوش ها را می توان در بهار از گیاه اصلی جدا نمود؛ ساقه های گیاه را می توان به قطعات مساوی تقسیم و در خاک کشت نمود؛ ریزوم را نیز می توان تقسیم نمود.

نكات پرورشي: گل و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند در فصل رشد ماهی یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ برگ ها ی نوک تیز آن برای کودکام خطرناک است رشد کندی دارد گل ها در بعضی گونه ها هر چند سال یک بار ظاهر می شوند با حذف جوانه ی انتهایی گل 2 تا 3 شاخه می شود.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود

ویگلا

نام فارسي: ویگلا

نام علمي:  Weigela florida

خانواده: Caprifuliaceae

نام انگليسي: Weigela

منشاء: شمال چین- کره

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 200 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ  و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اوایل  بهار تا اواخر بهار

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد قلمه های چوبی را می توان در زمستان تهیه نمود و در بستر مناسب کاشت همچنین در اواخر بهار نیزباید قمله های علفی نیمه چوبی را آماده کنید.

نكات پرورشي: گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند در فصل رشد ماهی یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ رشد سریعی دارد؛ پس از پایان گلدهی شاخه های مسن باید از نزدیکی سطح زمین حذف گردند؛ نسبت به سرما مقاوم است؛ در برابر وزش بادهای شدید حساس می باشد.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

بداغ – ویبورنوم

نام فارسي: بداغ- ویبورنوم

نام علمي:  Viburnum opulus

خانواده: Coprifoliaceae

نام انگليسي: Viburnum

منشاء: ژاپن – آفریقا واروپا

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 250 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اوایل تا اواخر بهار

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با قلمه زنی تکثیر می یابد. از قلمه های هوایی می توان در اواخر بهار استفاده نمود برای تکثیر این گیاه با قلمه های زمینی نیز می توان در اوایل پاییز اقدام نمود. قلمه هایی را که در زیر شیشه قرار می دهند خیلی زود ریشه دار می گردند.

نكات پرورشي: گل ها و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهد؛ برای تغذیه گیاه می توان پس از پایان گلدهی آن را با پودر استخوان تقویت نمود؛ پس از پایان گلدهی بهتر است هرس سبکی برروی آن انجام شود؛ در صورت تشکیل میوه مراقب باشید زیرا میوه ها سمی می باشند؛ رشد متوسطی دارد.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود

خرگوشک – گل ماهور

نام فارسي: خرگوشک- گل ماهور

نام علمي:  Verbascum bombyciferum

خانواده: Scrophulariaceae

نام انگليسي: Mullein

منشاء: آسیای صغیر

مكان: آفتابی

ارتفاع: 100 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اواسط بهار تا اواسط  تابستان

آبياري: خاك خشک تا مرطوب

روش تكثير: این گیاه با کاشت بذر، تقسیم بوته و قلمه گیری تکثیر می یابد. برای قلمه گیری از شاخه های جوان و اصلی اواخر زمستان واوایل بهار قلمه تهیه کنید و پس از ریشه دار شدن در اواخر تابستان واوایل پاییز آنها را به زمین اصلی منتقل نمایید.

نكات پرورشي: گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در فصل رشد ماهی یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ نسبت به سرما مقاوم است؛ برگ های آن دارای کرک می باشند؛ گل مناسبی برای پرورش زنبور عسل می باشد؛ رشد متوسطی دارد.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

لاله

نام فارسي: لاله

نام علمي:  .Tulipa SPP

خانواده: Liliaceae

نام انگليسي: Tulip

منشاء: اروپا، آسیا و آفریقا

مكان: نيم سايه تا  آفتابي

ارتفاع: 30 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  ماسه بادی و تورب به همراه خاکبرگ

زمان گلدهي: اواخر زمستان تا اواسط بهار

آبياري: خاك خشک تا مرطوب

روش تكثير: این گیاه با کاشت پیاز و بذر تکثیر می یابد در صورت کاشت بذر 2 سال طو ل می کشد تا پیاز تولدی شود و این پیاز هم بین 4 تا 6 سال زمان نیاز دارد تا گلدار شود بهترین روش استفاده از پیازهای آماده است و بهترین زمان آن مهر و آبان می باشد.

نكات پرورشي: گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در زمان پژمردگی از آبیاری خودداری گردد؛ بهتر است تا زمان پژمردگی گل ها هر 2 هفته یک بار با کود کامل تغذیه شود؛ حداکثر تا 3 سال می توان از یک پیاز استفاده نمود؛‌نسبت به سرما مقاوم است؛ پیازها را پس از گلدهی از خاک در آورده و سال بعد مجددا بکارید.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

لادن

نام فارسي: لادن

نام علمي:  Tropaeolum majus

خانواده: Tropaeolaceae

نام انگليسي: Nasturtium

منشاء: آمریکای جنوبی و مرکزی

مكان: نيم سايه تا آفتابي

ارتفاع: 35 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  ماسه بادی و تورب

زمان گلدهي: اوایل بهار تا اواسط پاییز

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با تقسیم بوته و کاشت بذر تکثیر مییابد البته می توان آن را قلمه زد اما امکان موفقیت بسیار پایین می باشد در عین حال در انواع  پر پر که دارای شاخه های سفتی می باشند اغلب امکان پذیر است.

نكات پرورشي: گل ها و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند نباید در مصرف کود زیاده روی نمود زیرا باعث رشد زیاد برگ ها شده و گل ها را دید بیننده مخفی می مانند در سایه رشد برگ بیشتر می شود در بعضی ارقام گل ها و برگ ها خوراکی بوده و می توان آن را به سالاد اضافه نمود بذرها سمی می باشند.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

برگ بیدی

نام فارسي: برگ بیدی

نام علمي: .Tradescantia SPP

خانواده: Commelinaceae

نام انگليسي: Wandering Jew

منشاء: آمریکای شمآلی و جنوبی

مكان: سایه تا نیم سایه

ارتفاع: 20 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ  و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اوایل بهار تا اواسط تابستان

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه ها را باید درآب یا ماسه بادی کاملا مرطوب در دمای حداقل 20 درجه سانتی گراد قرار داد.

نكات پرورشي: برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در بهار و تابستان لازم است هر 2 هفته یک بار آن را با کودهای تغذیه نمود؛ جزء گیاهان خزنده محسوب می گردد؛ در صورت فراهم نمودن محیطی مرطوب گیاه از قدرت رشد بالایی برخوردار خواهد شد؛ نسبت به شرایط محیطی مقاوم است برای کشت در سبد آویز گیاه مناسبی است در صورت کوددهی بیش از حد رنگ برگ ها کم رنگ می شود.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

گل جناغ مرغ – تورنیا

نام فارسي:  گل جناغ مرغ – تورنیا

نام علمي:  Torenia fournieri

خانواده: Scrophulariaceae

نام انگليسي: Wishbon Flower

منشاء: آسیای جنوب  شرقی (ویتنام )

مكان: نيم سايه تا آفتابي

ارتفاع: 25 Cm

خاك مناسب: مخلوط خاك باغچه  به همراه خاکبرگ و زهكشي مناسب

زمان گلدهي: اوایل تابستان تا اوایل پاییز

آبياري: خاك مرطوب

روش تكثير: این گیاه با کاشت بذر و قلمه گیری تکثیر می یابد در مناطق سردسیر برگ‌ها را باید در گلخانه کاشت و بوته ها را در بهار به زمین اصلی منتقل نمود. البته می توان پس از گرم شدن هوا، در بهار بذرها را مستقیما در زمین اصلی کشت نمود.

نكات پرورشي: برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ پرچم گل های آن شبیه به جناغ مرغ می باشد؛ در طراحی فضای سبز، همراه با لوبلیا و بگونیا ترکیب مناسبی را ایجاد می کند دارای رشد متوسطی است برای داشتن حالت بوته ای هنگامی که گیاه هنوز جوان است باید سرشاخه ها را قطع نمایید.

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.