گندمی

نام فارسی: گندمی

نام علمی: Chlorophytum comosum

نام خانواده:  Liliaceae

نام انگلیسی: Spider plant

منشاء: آفریقای جنوبی

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: 30cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اوایل پاییز

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر: این گیاه با تقسیم بوته و پرورش گیاهچه تکثیر می‌یابد. بوته را می‌توان در تمام سال به غیر از از زمستان تقسیم نمود. اما بهترین زمان برای این کار اوایل بهار می‌باشد. همچنین می‌توان گیاهچه‌های حاصل از محل دمگل‌ها را نیز کشت نمود.

نکات پرورشی:  برگ‌ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می‌دهند، هر 2 هفته یکبار آن را با کود کامل تغذیه نمایید، برای رشد بهتر، آن را در نزدیکی پنجره قرار دهید، رشد سریعی دارد، در مکان‌هایی که نور کافی نمی‌باشد، نوار سفید رنگ وسط برگ محو می‌گردد که در این صورت گیاه را باید به محل روشن‌تری انتقال دهید.

گل جاروب – سرو تابستانی

نام فارسی: گل جاروب – سرو تابستانی

نام علمی: Kochia scoparia  /  Bassia scoparia

نام خانواده: Amaranthaceae

نام انگلیسی: Summer Cypress

منشاء: آسیا

مکان: آفتاب کامل

ارتفاع: 50cm

خاک مناسب: خاک باغچه با زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اواسط تابستان

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر: این گیاه با کاشت بذر تکثیر می‌یابد. در اوایل بهار بذرها را می‌توان مستقیما در زمین اصلی کشت نمود. هنگام کاشت بذر نباید بر روی آنها خاک بریزید، بلکه بذرها را به آرامی باید در خاک فرو ببرید.

نکات پرورشی:  برگها بخش زینتی گیاه را تشکیل می‌دهند؛ رشد سریعی دارد؛ نسبت به گرما مقاوم می‌باشد. قبل از رسیدن بذرها گیاه را از خاک در آورید زیرا بذرها پراکنده شده و در سال بعد مساحت زیادی را اشغال می‌کند. شکل ظاهری گیاه در ابتدا دراز می‌باشد اما خیلی زود تبدیل به گیاه متراکمی می‌شود.

 

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

دراسنا پرچمی

دراسنا-پرچمی

نام فارسی: خون سیاوشان – دراسنا پرچمی

نام علمی: Dracaena marginata

نام خانواده: Asparagaceae

نام انگلیسی: Madagascar Dragon Tree

منشاء: آفریقای استوایی

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: 100cm

پهنا: 50cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: گلها جنبه زینتی ندارد

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر: این گیاه با کاشت بذر، قلمه گیری و خوابانیدن شاخه تکثیر می‌یابد. بهترین زمان قلمه‌گیری اواسط بهار تا اواخر آن و اواخر تابستان تا اوایل پاییز می‌باشد. همچنین هنگام بهار با کاشت بذر و خوابانیدن گ
یاه نسبت به تکثیر آن اقدام کنید.

نکات پرورشی:  برگها بخش زینتی گیاه را تشکیل می‌دهند، در فصل رشد، هر دوهفته یکبار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد، رشد متوسطی دارد، با حذف جوانه‌ی انتهایی زیبایی گیاه بیشتر می‌شود. در اثر کم آبی حاشیه‌ی برگهای پایینی زرد و نوک آنها قهوه‌ای شده و در نهایت دچار ریزش می‌شوند.

 

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.

داودی

نام فارسی: داودی

نام علمی:  Chrysanthemum morifolium

نام خانواده: Asteraceae

نام انگلیسی: Chrysanthemum

منشاء: آسیا

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: 80cm

خاک مناسب: مخلوط خاک لومی و شنی با زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اواخر تابستان تا اواسط پاییز

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر: این گیاه با تقسیم بوته و قلمه زدن تکثیر می‌شود، بهتر است برای قلمه گیری از شاخه‌های جانبی که قوی‌ترند استفاده شود. برای تقسیم می‌توان بوته‌ها را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کرد و یا پاجوش‌های جوان را از بوته جدا کرد.

نکات پرورشی:  گل‌ها و برگهای معطر بخش زینتی گیاه را تشکیل می‌دهند، در هفته اول رشد نیاز زیادی به کودهای ازته دارد، برای درشت شدن گلها باید به غیر از 3 تا 4 شاخه بقیه‌ی شاخه‌ها را حذف نمایید و روی هر شاخه نیز یک غنچه بگذارید.

 

توجه:  این مطلب به مرور زمان تکمیل و به روز می‌شود.